Typový projekt roubenky – Rokytka

Rokytka je jednopodlažní roubenka s obytným podkrovím inspirovaná tradiční architekturou. Střecha je tvořená polovalbou s tzv. sukní s možností okrasného zakončení krokví. Stěny jsou tvořeny BSH hranoly o šíři 28 cm v pohledové kvalitě s pero-drážkou a výrazným rybinovým spojem v rozích stavby.